EXPERT SYNDICUS

Wat is een syndicus?

Een syndicus wordt aangesteld door de V.M.E. ( vereniging van mede-eigenaren ) om voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in te staan. Een syndicus is enkel een uitvoerend orgaan voor de VME.

Een syndicus kan een professioneel zijn of een der mede-eigenaren.

 

Wat zijn de taken van een syndicus?

De taken van een syndicus zijn duidelijk omschreven in de Belgische wetgeving: 4 pijlers

  1. Technisch beheer     
  2. Administratief beheer
  3. Vertegenwoordiging in rechten
  4. Financieel beheer  

WAT DOEN WIJ?


Ondersteuning niet professionele syndicus

  • Hoe een algemene vergadering voorzitten, oproepen, notuleren, etc..
  • Wat zijn de nodige aandachtspunten, do's and don'ts
  • Optimaliseren van de samenwerking VME & syndicus
  • Wat met elektriciteit-, gas-, olie- & waterkosten. De blokpolis etc... 

Ondersteuning / samenwerking professionele syndicus.

  • Dienstverlening & ondersteuning