Expertise bij schade / Privé expert

- Brandschade

- Waterschade

- Bliksemschade

- Storm- & hagelschade

- Aanrijdingsschade gebouw

- Inbraak & diefstalschade


Expertise bij schade / Privé expert

Een expertise ergo deskundigenonderzoek is nodig wanneer één of meerdere partijen hun beroepen op een deskundig persoon met de nodige vakkennis om de feiten vast te stellen en een bijhorend technisch advies op te stellen.

Na een grondige ontleding stelt de expert zijn advies op. Dit advies zal een grondige basis vormen om verdere beslissingen en onderhandelingen te staven. 

Aansluitend vormt dit verslag ook een basis als bewijsvoering om een conflict, binnen & buiten de rechtbank, op te lossen.


Taken van een tegenexpert

  • Samenstellen claims
  • Samenstellen schadedossier
  • Beoordelen van de schade en bijhorende vergoeding afgetoets aan de polisvoorwaarden en verzekerde bedragen
  • De nodige voorzorgsmaatregelen regelen
  • De belangen van de schadelijder behartigen tegenover de verzekeringsmaatschappij en diens expert.

Verschillende expertises

  • Eenzijdige expertise:  één partij stelt een expert aan om de werkelijke vaststellingen te doen, advies te geven en eventueel een raming op te stellen
  • Tegensprekelijke expertise: 2 of meerdere partijen met tegengestelde belangen stellen een expert aan als expert en bemiddelaar. De partijen kunnen dit als bindend aanvaarden zie => bindende derdenbeslissing
  • Gerechtelijke expertise: De rechtbank zal deze bevelen of gebeurt op verzoek van de partijen.

Wij trachten steeds aan te sturen naar een minnelijke expertise daar deze discreet, kostenbesparend en sneller is dan de andere expertises. 


Tarieven

Een expertise of een tegenexpertise is vaak geheel of gedeeltelijk gratis.

Wanneer het een schade betreft welke voorzien is in uw polis van de brandverzekering, wordt een (tegen)expert  geheel of gedeeltelijk betaald door uw verzekering. Dit is zo opgenomen in uw verzekeringspolis.

Kortom, u heeft het recht om voor ieder gedekt schadegeval uw eigen expert aan te stellen op kosten van de verzekering. Hij of zij kan en zal uw belangen verdedigen.

Voor een expertise die niet gedekt is door de verzekering vragen wij € 75 dossierkosten en € 50 / uur excl. BTW. De reiskosten binnen Limburg zijn inbegrepen.