PLAATSBESCHRIJVING


- Aanvang huur 

- Einde huur

- Aanvang werken

- Einde werken 

- Onteigening


- Verkoop

- Overname

- ...


Waarom een plaatsbeschrijving?

Sinds 2007 is het verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen en deze te registreren bij verhuur voor hoofdverblijf. Wanneer hier niet aan voldaan is, heeft de huurder alle rechten. D.w.z. dat de huurder het huurcontract zonder opzeg kan verbreken en het goed achterlaten zoals hij/zij wenst. Daarom is een gedetailleerde en deskundige plaatsbeschrijving een must voor iedere verhuurder, maar ook voor de huurder. Behoed zo uzelf en het onroerend goed van eventuele problemen bij einde huur. 

 

Een plaatsbeschrijving bij aanvang en einde werken: Hiermee kan u uw onroerend goed behoeden van niet vergoede schade ten gevolge van de werkzaamheden.

Een goed opgestelde staat van bevinding beschermt zowel eigenaar als aannemer van eventuele gevolgschade. Let op: een plaatsbeschrijving is veelal vereist voor de ABR-polis van de aannemer en dient als basis bij betwistingen. 

 

Wanneer u een onroerend goed koopt of verkoopt of u doet een overname, dan is het vaak zo dat er wel wat tijd verloopt tussen de aankoop en het verlijden van de akte. Daarom kan u best een plaatsbeschrijving laten opstellen op het moment van de aankoop. Zodoende beschermt u zichzelf tegen eventuele verrassingen wanneer u effectief het onroerend goed betrekt. Ook als verkoper kan u zich dankzij een plaatsbeschrijving veilig stellen van discussies achteraf. 

 

Voorwaarden waaraan plaatsbeschrijving moet voldoen

  1. Een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in aanwezigheid van alle betrokken partijen of met aanwezigheid van een vertegenwoordiger met mandaat. 
  2. Alle partijen ontvangen het verslag zoals vastgelegd. Zijnde per e-mail of per aangetekende zending.
  3. De plaatsbeschrijving dient samen met de huurovereenkomst geregistreerd te worden.
  4. Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde omschrijving met foto's ter aanvulling.