WAARDEBEPALING / TAXATIE / SCHATTING


- Residentieel     

  vastgoed

1. Woningen

2. Appartementen

3. ...

- Commercieel       vastgoed

1. Winkels

2. Kantoren

3. ...


 - Bedrijfs / industrieel vastgoed

 1. Bedrijfspand
 2. Fabriek
 3. ... 

 -  Taxatie / waardebepaling notarieel 

 1. Nalatenschap ( VLABEL ), successierechten
 2. Voorafgaande schatting / erfbelasting
 3. ... 

Wanneer een waardebepaling?

Een waardebepaling is altijd een meerwaarde bij: 

 • Verkoop
 • Aankoop
 • Verkoop op lijfrente
 • Echtscheiding
 • Successieplanning
 • Voorafgaande taxatie
 • Schenking
 • Erfenis
 • Bank:  lening, borg, hypotheek
 • Rechtbank
 • Vruchtgebruik / naakte eigendom

Wat is een waardebepaling?

Een correcte waardebepaling neemt tijd in beslag en kan niet in enkele minuten beredeneerd of becijfert worden. Echter is het geen exacte wetenschap en vergt dit inzicht, ervaring en kennis van zaken. Om een zo correct mogelijke waarde te bepalen, baseert men zich op diverse technieken en berekeningen. 

Na de berekeningen en het onderzoek ontvangt u een gedetailleerd verslag met alle relevante berekeningen en een samenvatting van het bijhorende onderzoek. 

Een waardebepaling is een juiste en correcte prijs bepalen voor uw vastgoed.

Wat bieden wij.

Vanuit een onafhankelijke kijk op het goed, een plaatsbezoek en een inhoudelijk gesprek, stellen wij een correcte waardebepaling op met daarnaast het nodige onderzoek van het onroerend goed. 

 

Naargelang uw voorkeur en wensen stellen wij een basis- of een uitgebreide waardepaling op.

Basis: 

- Vloerplaatprijs berekening    

- prijs op basis K.I. of huurwaarde 

 

Uitgebreid:

- Vloerplaatprijs berekening       

- Volumeprijs berekening    

- prijs op basis van huurwaarde    

- prijs op basis van K.I.            

- Vergelijkingspunten